دارالقرآن بسیج کشور

فرم درخواست صدور گواهینامه تربیت مربی

مشخصات تکمیل کننده فرم (مدیر دارالقرآن بسیج شهرستان)(ضروری)

مشخصات دوره

محل برگزاری دوره(ضروری)
YYYY slash MM slash DD
انواع فایل های مجاز : xlsx, حداکثر اندازه فایل: 64 MB.
فایل اکسل مشخصات دورهشامل: نام مربیان، اساتید و سرفصل های دوره